Orobanchaceae - zárazovité

Čeleď dvouděložných, na kořenech cévnatých rostlin parazitujících rostlin. Jedná se o plně parazitické, nezelené byliny s dvouletým, jednoletým či víceletým vývojovým cyklem. Kořeny redukované, nefunkční nebo chybějí. Lodyhy přímé, nevětvené. Listy redukované v šupiny, střídavé. Palisty chybějí. Květy v hroznech, oboupohlavné, různoobalné, souměrné. Plodem je tobolka s velkým počtem drobných semen.

Zástupci zárazovitých jsou velmi zajímaví svým způsobem života. Jak již bylo zmíněno, jedná se o úplné parazity životně závislé na hostitelských rostlinách, kterými jsou rozličné druhy z různých čeledí převážně dvouděložných rostlin (hvězdnicovité, miříkovité, bobovité, hluchavkovité, mořenovité, lilkovité, brukvovité či konopovité). Zástupci nemají žádný chlorofyl, nemůže tedy u nich probíhat fotosyntéza a z hostitelských rostlin, napojením na jejich kořenový systém, jsou nuceni přijímat látky nezbytné k životu, tedy vodu i veškeré živiny. Vývoj těchto rostlin směřoval k podstatné redukci vegetativních orgánů (lodyhy, kořenů a listů). Přežití těchto vysoce specializovaných rostlin je umožněno vysokou produkcí velmi drobných semen, která si nadto uchovávají mnohaletou klíčivost. Klíčení semen je započato látkami vylučovanými kořeny hostitelů a probíhá do vzdálenosti několika milimetrů od kořene hostitele. Ze zárodku nejprve vyrůstá drobný, tenký, kořínku podobný útvar (prekaulom), jehož směr růstu je orientován látkami vylučovanými z kořene, do něhož vniká. Po napojení na vodivá pletiva kořenu se tento orgán přeměňuje na primární haustorium. V místě vniknutí do kořene hostitele se vytvoří drobný hlízkovitý útvar, tzv. tuberkulus, z něhož vyrůstají květonosné lodyhy, které po dozrání semen odumírají tyž rok, zároveň s tuberkulem (jednoleté rostliny), nebo tuberkulus přetrvává přes zimu a lodyha se vytváří až druhým rokem (u dvouletých rostlin). Zárazovité můžeme rozdělit na monofágní a oligofágní druhy. Monofágní jsou takové druhy, které mají pouze jeden specifický druh hostitele, kdežto oligofágní druhy mohou parazitovat na více druzích rostlin. Zárazovité se poměrně složitě určují, jelikož jejich zbarvení, velikost a všechny ostatní botanické znaky jsou ovlivněny kombinací mnoha abiotických i biotických vlivů. Zbarvení a velikost jsou dány zejména vyživovací schopností hostitele.

Čeleď zahrnuje asi 15 – 18 rodů s přibližně 200 druhy rozšířenými v mírném a subtropickém pásu severní polokoule. Většina druhů je původem z Eurasie, odkud jsou zavlékány do některých dalších částí světa. U nás rostou 2 rody (podle některých taxonomických pohledů jeden), s 16 druhy.


Bylo nalezeno 24 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka