Detail

mordovka (záraza) písečná

Phelipanche arenaria

zárazovec piesočný | Sand Broomrape

zárazovité / Orobanchaceae

Místa výskytu:
Roste na výslunných svazích, skalních stepích. Vyhovují ji mělké, suché až vysýchavé půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Hlavním hostitelem mordovky písečné je pelyněk ladní (Artemisia campestris). Jedná se o monofágní druh, tzn. má pouze jeden specifický druh hostitele.

Výrazně xerotermní druh, kterému se daří nejlépe na jih až západ orientovaných stanovištích.

V některých publikacích se označuje jako záraza písečná (Orobanche arenaria). Zde autoři nerozlišují mezi rody Orobanche a Phelipanche. Novější pojetí rozlišuje dva rody na základě dobře popsatelných rozdílů (stavba kalicha, koruny).

Ochrana:
Mordovka písečná je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1). Je rovněž uvedena v Červené knize vyšších rostlin ČR (ČK).

Vyskytuje se vzácně v teplejších oblastech Čech a jižní Moravy. Populace jsou často málo početné. Ohrožení spočívá v činnosti člověka (stavby, lomy), v zarůstání stanovišť, ve změně chemismu půdy.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: step

Půda: kamenito-hlinitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 30.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka