Klíč

Bílá

Červená

Modrá

Zelená

Žlutá

 

Právě kvete


 

Hledat

Pokročilé vyhledávání


 

Možnosti zobrazení

Zobrazit všechny druhy

 

Trávy

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Plevele

Invazní rostliny

Původní druhy

Nepůvodní druhy

Archeofyty

Neofyty


 

5 nej čeledí

01 hvězdnicovité

02 lipnicovité

03 hluchavkovité

04 brukvovité

05 bobovité


 

5 nej druhů

01 česnek medvědí

02 konopí seté

03 brukev řepka olejka

04 sporýš lékařský

05 rozrazil rezekvítek


 

ostatní

archiv titulních fotografií


Právní doložka a zásady zachovávání soukromí

Zásady užívání webové stránky (v tomto textu "Zásady užívání")


Materiály na této webové stránce jsou chráněny podle platného autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena. Vydavatelem těchto stránek je Mgr. Petr Kocián.


Zásady užívání uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele těhto webových stránek.


Váš přístup k této stránce a její užívání podléhá následujícím Zásadám užívání a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání.


 1. Tyto Zásady užívání platí pro užívání webových stránek na doménách http://www.kvetenacr.cz, http://www.kvetena-cr.cz, http://www.floracr.cz a http://www.flora-cr.cz (dále jen "webové stránky").


 2. Všechny materiály, které jsou na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro osobní účely.


 3. Nejste oprávněni obsah těchto stránek kopírovat, ukládat, distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení vydavatele. V případě zájmu o užití fotografií kontaktujte .


 4. Vydavatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však vydavatel neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Vydavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek.


 5. Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Vydavatel nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, nahrávek a podobných materiálů z těchto stránek.


 6. Fotografie a jiný obrazový materiál zobrazený na této stránce jsou chráněny autorským právem. Vy ani nikdo jiný není oprávněn nad rámec výše uvedeného tyto obrázky užívat, kopírovat, měnit, upravovat, dále užívat, dále umisťovat.


 7. Vydavatel neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje při užívání těchto webových stránek a postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí.


 8. Vydavatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.


Zásady užívání vstoupily v platnost dne 18.7.2005.
Zásady zachovávání soukromí

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu na našich webových stránkách. Kvetenacr.cz neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje nebo citlivé údaje o našich návštěvnících.

Informace, které se sbírají automaticky

Jestliže navštívíte naše stránky, automaticky se shromažďují některé informace o Vaší návštěvě. Tyto informace neobsahují žádné osobní nebo citlivé údaje a ani Vás osobně neidentifikují. Automaticky se uchovávají tyto informace o Vaší návštěvě:

 1. Internetová doména a IP adresa, ze které se připojujete k naší stránce.

 2. Typ prohlížeče a operačního systému, který používáte při prohlížení našich stránek.

 3. Barevná hloubka, která udává počet barev, které jste schopni na Vašem monitoru zobrazit.

 4. Rozlišení obrazovky, které používáte při prohlížení našich stránek.

 5. Stránky, ze kterých jste navštívili naše stránky, pokud jste tak učinili.

 6. Hledaná spojení slov.

 7. Jednotlivé stránky nebo dokumenty, které jste navštívili.

Tyto informace nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim potřebám a požadavkům.


Soubory cookie

Při návštěvě stránek může být na Váš počítač umístěn soubor cookie nebo může být tento soubor přečten, jestliže je již uložen na Vašem počítači. Soubory cookies se používají ke zjištění pohybu na stránkách. Takto získané informace jsou využívány pouze ke zjištění vzorů používání stránek, vývoje pohybu na stránkách. Při přijímání a odesílání souborů cookies nejsou přenášeny žádné osobní údaje. Můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies. I když se tak rozhodnete, budete mít přístup na větší část našich stránek.


Informace, které zašlete e-mailem

Jestliže nás kontaktujete elektronickou poštou, Váš e-mail bude předán autorům k vyřízení. Informace uvedené v elektronické poště nepředáváme žádné jiné třetí osobě. Vaše e-mailová adresa je uchována pouze po dobu kontaktu s Vámi, poté je smazána. Jestliže uvedete v e-mailu osobní údaj, nedojde k jeho zpracování a ani nebude poskytnut třetí osobě.


Zásady zachovávání soukromí vstoupily v platnost dne 23.5.2005.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka