Detail

černýš hřebenitý

Melampyrum cristatum

| Crested Cow-wheat

zárazovité / Orobanchaceae

      černýš / Melampyrum

Botanická charakteristika:
15 – 50cm vysoká jednoletá bylina. Listy čárkovitě až široce kopinaté, celokrajné, jen horní na bázi se zuby, listeny žlábkovitě přeložené podél střední žilky, po celém okraji s jemnými hřebenovitými zuby. Dolní listeny zelené, horní purpurově červené, vzácně bílé. Květenstvím je 4hranný, hustý, 10 – 30květý klas. Koruna je světle žlutá,střední část korunní trubky purpurově naběhlá. Plody jsou tobolky. Druh je značně proměnlivý.

K: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Suchomilný, světlomilný a teplomilný druh, nejčastěji jej nalezneme na sušších loukách, v křovinách a křovinatých stráních, lesních lemech. Tak jako ostatní druhy černýšů má rád zásadité půdy, které jsou navíc těžší a hlinité. Na rozdíl od většiny ostatních černýšů však nevytváří bohaté porosty a vyskytuje se pouze v malých populacích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Černýši jsou zajímavým rostlinným rodem. Jsou to poloparazité, tzn. že se vyživují normálním i parazitickým způsobem. Jsou velmi proměnliví, jejich proměnlivost není ještě dobře prozkoumána, proto není možné přesně určit počet druhů (udává se počet 20 – 40 druhů). Rostou převážně v Evropě, u nás jich roste 7. Možných způsobů vzniku slova černýš je hned několik. Podle jednoho vzniklo jméno v době, kdy ještě nebylo čištění obilných zrn dokonalé jako dnes. Pokud totiž byla do žita přimíchána semena černýše, chléb z něj vyrobený byl zabarven dočerna. Dalším možným způsobem vzniku jména je skutečnost, že rostliny při sušení úplně zčernají, což zapříčiňuje jistá sloučenina aukubin, která se sušením přemění na modročerné barvivo a způsobí tak zčernání celé rostliny. Vědecké jméno Melampyrum vzniklo z řeckých slov melas, melanos (černý) a pyrós (pšenice, obilí obecně), to proto, že semena černýše trochu připomínají pšeničná zrna. I přes jejich atraktivní vzhled se nepěstují, kvůli zmíněnému poloparazitickému způsobu života.

Ochrana:
Černýš hřebenitý je zařazen mezi ohrožené druhy (kategorie C3).

 

 

Místo: Valašské Klobouky

Okres: Zlín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: květnatá louka

Půda: hlinitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Miroslav Janík

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 31.5.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka