Detail

černýš hajní

Melampyrum nemorosum

čermeľ hájny | Cow-wheat

zárazovité / Orobanchaceae

      černýš / Melampyrum

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 15–40 cm vysoká bylina. Listy úzce kopinaté až široce vejčité, zpravidla celokrajné, dolní listeny zelené, listům podobné, horní většinou se zuby, modrofialově zbarvené. Květenství hrozen. Květy uspořádány v 10–50květých hroznech. Koruna žlutá, v dolní části korunní trubky rezavě naběhlá, korunní trubka 2x delší než kalich. Plody elipsoidní tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  horní listeny modrofialově zbarvené
  §  koruna žlutá a rezavě naběhlá
  §  listy úzce kopinaté


K: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se převážně v lesních lemech, listnatých a smíšených lesích, křovinách, na stráních, na loukách. Vyhovují mu těžší hlinité půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Černýš je poloparazit.

Značně proměnlivý druh, především v šířce listů, počtu lodyžních článků a zbarvení listenů. Na našem území se rozlišují dvě variety: nemorosum a praecox, z nichž var. praecox je vzácnější.

I přes jejich atraktivní vzhled se nepěstují, kvůli zmíněnému poloparazitickému způsobu života.

Rod:
Rod Melampyrum (černýš) obsahuje asi xxx druhů, které rostou většinou v oblasti xxxxx.

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Melampyrum:
Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. ex Willd. -- černýš bradatý
—subsp. barbatum — pravý
Melampyrum cristatum L. -- černýš hřebenitý
—var. cristatum — pravý
—var.solstitiale (Ronniger) Maly — časný
Melampyrum nemorosum agg. / okruh černýše hajního
Melampyrum nemorosum L. -- černýš hajní
—var. nemorosum — pravý
—var. praecox Štech — časný
Melampyrum subalpinum A. Kern. -- černýš český
Melampyrum pratense L. -- černýš luční
Melampyrum sylvaticum agg. / okruh černýše lesního
Melampyrum herbichii Woł. -- černýš Herbichův
Melampyrum sylvaticum L. -- černýš lesní

Záměna:
Černýš hajní je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Melampyrum: z řeckého melas, melanos (černý) a pyrós (pšenice, obilí obecně), to proto, že semena černýše trochu připomínají pšeničná zrna;
nemorosum: hajní (podle stanoviště, kde často roste).

Možných způsobů vzniku slova černýš je hned několik. Podle jednoho vzniklo jméno v době, kdy ještě nebylo čištění obilných zrn dokonalé jako dnes. Pokud totiž byla do žita přimíchána semena černýše, chléb z něj vyrobený byl zabarven dočerna. Dalším možným způsobem vzniku jména je skutečnost, že rostliny při sušení úplně zčernají, což zapříčiňuje jistá sloučenina aukubin, která se sušením přemění na modročerné barvivo a způsobí tak zčernání celé rostliny.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Melampyrum nemorosum subsp. genuinum Čelak.
Melampyrum moravicumH. Braun
Melampyrum nemorosum var. subsimplex Uechtr.
Melampyrum nemorosum subsp. descrescens Čelak.
Melampyrum nemorosum subsp. silesiacum Ronniger
Melampyrum coerulescens Gilib.

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Trifolion medii a Carpinion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Není ohroženým druhem. V České republice se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně v termofytiku a mezofytiku.

Celkové rozšíření:
Černýš hajní roste ve střední Evropě a dále do středních částí evropského Ruska až k Uralu a v jižních částech Skandinávie.

Index:
Melampyrum nemorosum L. -- Sp. Pl. 2: 605. 1753.

jednoletá, bylina; eurosibiřský, terofyt; 15-40 cm; 0,8-1,5 cm; podhůří - hory; Trifolion medii, Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

[poslední aktualizace: 4.3.2013]

 

 

Místo: Jasenice

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 12.6.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka