Detail

záraza alsaská

Orobanche alsatica

záraza alsaská

zárazovité / Orobanchaceae

      záraza / Orobanche

Botanická charakteristika:
Parazitická, nezelená, 35-75 cm vysoká, středně velká až mohutná bylina se zprvu světle žlutou později nafialovělou lodyhou. Listy jsou kopinaté. Květenství je dlouze válcovité, husté, mnohokvěté s velkými květy. Koruna je trubkovitá, světle žlutá nebo světe nafialovělá. Hřbetní linie koruny je kruhovitě zakřivená, mírně až výrazně dolů zahnutá. Dolní pysk je 3laločný se stejně dlouhými laloky. Blizna je v různých odstínech žluté. Plodem je tobolka.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na travnatých a křovinatých stráních, v křovinatých a lesních lemech, na zarostlých skalách, v opuštěných lomech, dále také na opuštěných vinicích a sadech. Vyhovují ji půdy vysýchavé, bohaté na minerální látky.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Hlavním hostitelem zárazy alsaské je smldník alsaský, smldník jelení a žebřice pyrenejská. Ojediněle můžeme pozorovat zárazu alsaskou na chrpě čekánku, popř. na seseli sivém.

Záraza alsaská je značně složitý komplex. Její variabilita je dána především druhem hostitele a ekologickými podmínkami. Vliv těchto faktorů můžeme pozorovat na zbarvení koruny a velikosti či mohutnosti rostlin.

Často se zaměňuje se zárazou vyšší, zárazou devětsilovou nebo zárazou žlutou a její spolehlivé určení je značně obtížné i pro profesionální botaniky. Záraza alsaská je málo probádaným druhem. V poslední době se popisuje záraza alsaská parazitující na chrpě čekánku. Tyto populace byly považovány dle svého hostitele za zárazy vyšší. Takové populace jsou však geograficky a geneticky izolované a většinou se nacházejí na území střední Moravy, kde představují snad zbytky dřívějšího rozšíření [zde zobrazená rostlina].

 

 

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: mez

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka