Detail

černýš rolní

Melampyrum arvense

čermeľ roľný | Field Cow-Wheat

zárazovité / Orobanchaceae

      černýš / Melampyrum

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 15–40 cm vysoká rostlina. Listy přisedlé, čárkovitě až široce kopinaté, dolní celokrajné, horní na bázi s ezuby, listeny vejčitě kopinaté, na okraji hluboce zubaté, dolní zelené, horní purpurové. Květy uspořádány v 10–30květých klasech. Kalich zelený, koruna bělavě až žloutkově žlutá, pysky a střední část korunní trubky purpurově naběhlé. Plody elipsoidní tobolky.

K: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se na stráních, mezích, podél cest, v křovinách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Černýš je zajímavým rostlinným rodem. Jsou to poloparazitické rostliny, tzn. že se vyživují normálním i parazitickým způsobem. Jsou velmi proměnlivé, jejich proměnlivost není ještě dobře prozkoumána, proto není možné přesně určit počet druhů (udává se počet 20 – 40 druhů). Rostou převážně v Evropě, u nás jich roste 7.

Možných způsobů vzniku slova černýš je hned několik. Podle jednoho vzniklo jméno v době, kdy ještě nebylo čištění obilných zrn dokonalé jako dnes. Pokud totiž byla do žita přimíchána semena černýše, chléb z něj vyrobený byl zabarven dočerna.

Dalším možným způsobem vzniku jména je skutečnost, že rostliny při sušení úplně zčernají, což zapříčiňuje jistá sloučenina aukubin, která se sušením přemění na modročerné barvivo a způsobí tak zčernání celé rostliny. Vědecké jméno Melampyrum vzniklo z řeckých slov melas, melanos (černý) a pyrós (pšenice, obilí obecně), to proto, že semena černýše trochu připomínají pšeničná zrna. I přes jejich atraktivní vzhled se nepěstují, kvůli zmíněnému poloparazitickému způsobu života.

Druh je značně proměnlivý.

Ochrana:
Černýš rolní patří mezi ohrožené druhy naší květeny (kategorie C3). Zákon mu ochranu nepřiznává.

 

 

Místo: Jičína

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj křoviny

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka