Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

C2 Silně ohrožené

V této skupině se objevují taxony s prokazatelným a trvalým ústupem, který se projevuje především v poslední době zřetelným snižováním počtu, velikosti a hustoty dílčích populací na větší části území České republiky nebo i na území celém, v některých případech tyto taxony již zcela vymizely ve větších celcích. Zastoupení klesá až na 50% původního stavu. Úplné vymizení těmto druhům sice nehrozí, ale pokud nebudou přijata ochranářská opatření, mohou se některé z nich přesunout do kategorie C1.


Bylo nalezeno 72 druhů, které jsou zobrazeny na 3 stranách.

1, 2, 3   následující

Bylo nalezeno 72 druhů, které jsou zobrazeny na 3 stranách.

1, 2, 3   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka