Detail

hořec křížatý

Gentiana cruciata

horec krížatý | Star Gentian

hořcovité / Gentianaceae

      hořec / Gentiana

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 15-30 cm vysoká bylina s nevětvenou hustě olistěnou někdy načervenalou lodyhou. Lodyžní listy křižmostojné, podlouhle kopinaté. Květenství vrcholové a obvykle i v úžlabí středních a horních listů, hustě nahloučené, květy přisedlé. Květy 4četné, kalich úzce zvonkovitý, barvy zelenomodré, uvnitř modré. Plodem je tobolka.

Místa výskytu:
Roste na suchých loukách a pastvinách, travnatých stráních, ve světlých křovinách a hájích s nejčastějším výskytem v pahorkatinách. Daří se mu na vápenitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Druhový název - křížatý - se odvozuje od postavení lodyžních listů, které je křižmostojné, tzn. dvojice sousedních listů tvoří při pohledu shora kříž.

Obsahuje hořčiny, které způsobují hořkou chuť všech rostlinných částí.

Ochrana:
Hořec křížatý je u nás zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2), avšak zákon mu přiznává pouze ochranu ohroženého druhu (§3). Je ohrožen především zarůstáním vhodných stanovišť a také těžbou vápence a v důsledku toho zánikem přirozených míst výskytu.

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: světlá křovina

Půda: vápenitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 27.7.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka