Detail

katrán tatarský

Crambe tatarica

katran tatársky

brukvovité / Brassicaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30 – 80 cm vysoká bylina s mohutným dlouhým kořenem. Lodyha přímá, tlustá, od báze bohatě větvená. Přízemní listy velké, nepradidelně 2x peřenodílné až peřenosečné, střední a horní listy menší, jednodušeji členěné, všechny masité. Květy velmi četné, intenzívně medově vonné, v hustých chocholičnatých latách. Kališní lístky eliptické nebo vejčitě podlouhlé, korunní bílé, podlouhle až široce eliptické. Plody jsou kulovité až vejcovitě kulovité nažky (tento typ plodu je u brukvovitých vzácný, typickým plodem jsou šešule a šešulky).

Místa výskytu:
Roste na suchých výslunných pahorcích a stráních, poměrně šasto se odsud šíří na polní meze, okraje polních cest, do sadů a vinic. Vyhovují mu půdy hlinité, minerálními látkami bohaté, suché.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kořeny, lodyhy a zejména listy této mohutné byliny byly v některých zemích, údajně i u nás, dříve užívány jako zelenina. Katrán tatarský nelze v době květu zaměnit, rostliny tvoří statné, až metrové bílé koule a lokality v tu dobu vypadají jako stráně s pasoucími se ovcemi. Má zajímavý způsob šíření semen – po odkvětu se celá rostlina odlomí, vítr ji koulí po okolí, přičemž se postupně uvolňují semena. Takové druhy se nazývají stepními běžci. Katrán tímto způsobem rychle proniká i do opuštěných polních kultur (na úhory). Velmi dobře snáší stepní požáry.

Ochrana:
Katrán tatarský je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je zvláště chráněný dokonce jako kriticky ohrožený taxon (§1). Je zahrnut v Červené knize vyšších rostlin ČR a SR. Dále patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000). Jeho ohrožení na našem území je zapříčiněno hlavně tím, že se zdejší lokality nacházejí na severozápadní hranici celkového areálu druhu, z čehož vyplývá jeho zranitelnost. V minulosti byly lokality výskytu ničeny především zakládáním vinohradů, dále chatařením, zakládáním zahrádek apod. V současnosti jej ohrožuje sukcese náletových dřevin či vysazování akátin. Druh je však ve skutečnosti poměrně přizpůsobivý a bezproblémový, na lokalitách roste stále v hojném počtu a má schopnost se šířit. Téměř všechny jeho výskyty se nacházejí v chráněných územích, kde je zajištěno správné obhospodařování, tedy sečení a odstraňování náletových dřevin, a tudíž nehrozí zarostení lokalit. Přestože je katrán tak přísně chráněn, je vcelku bezproblémový a o jeho další existenci na jižní Moravě se nemusíme obávat.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: stepní stráň

Půda: spraš, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka