Detail

kruštík bahenní

Epipactis palustris

kruštík močiarny

vstavačovité / Orchidaceae

      kruštík / Epipactis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30–50 cm vysoká bylina s přímou lodyhou. Listy jsou podlouhlé až kopinaté. Květenství je zprvu nicí, za květu vzpřímené, řídké, více méně jednostranné. Květy jsou velké. Okvětí je rozevřené. Vnější okvětní lístky jsou světle zelené a přechodem do nachové barvy, vnitřní bílé, nachově žilkované. Pysk je dlouhý s bílým, červeně žilkovaným hypochilem. Epichil je bílý, široce oválný, na okrajích vroubkovaný, při bázi žlutavý. Plodem jsou tobolky.

Místa výskytu:
Roste na prameništích, slatinách, rašelinných a bažinatých loukách, lomech, okrajích cest. Vyhovují mu vlhké, vápenité půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Dospělé rostliny jsou slabě mykotrofní.

Ochrana:
Kruštík bahenní je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je chráněný jako silně ohrožený taxon (§2). V Červeném seznamu Moravskoslezského kraje je zařazen mezi silně ohrožené druhy (C2).

Ohrožen je především zánikem vhodných lokalit, díky odvodňování a melioracím. Můžeme jej však nalézt i na sekundárních stanovištích (lomy, okraje cest).

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: prameniště

Půda: hlinitá, podmáčená

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka