Detail

konitrud lékařský

Gratiola officinalis

graciola lekárska

jitrocelovité / Plantaginaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 25 – 40 cm vysoká bylina. Listy přisedlé, poloobjímavé, kopinaté, na okraji nepravidelně pilovité. Květy jednotlivé. Kalich hluboce členěný v 5 kopinatých, nestejně dlouhých cípů. Koruna široce trubkovitá, bělavá, někdy slabě červeně naběhlá, na trubce žlutá, zelenožlutá až hnědožlutá, tmavě žilkovaná. Plody jsou vejcovitě kulovité tobolky. Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Roste na bažinných březích rybníků a starých říčních ramen, na podmáčených loukách a v lučních příkopech, v lesních mokřadech. Vyhovují mu půdy písčité až hlinité, vlhké až zbahnělé. Světlomilný druh snášející mírné zastínění.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rostlina je prudce jedovatá, a to jak v čerstvém tak v suchém stavu. Konitrud se v minulosti používal jako lék proti srdeční slabosti. Rostlina obsahuje srdeční glykosid gratiosid, který se velmi podobá účinné látce v náprstníku. V současnosti se tento prostředek na srdce získává z náprstníku. Dříve se rovněž používal konitrud jako silné projímadlo, pro značnou jedovatost rostliny se však i od této indikace ustoupilo. Otravy, i smrtelné, byly pozorovány u člověka, koní a skotu.

Ochrana:
Druh je silně ohrožený (C2) a stejná ochranná kategorie je mu zajištěna i ze zákona (§2). Konitrud u nás roste pouze v teplých polohách v povodí velkých řek. Jeho úbytek je zapříčiněn rozsáhlými regulacemi řek a tedy destrukcí vlhkomilných rostlinných společenstev rostoucích poblíž jejich toků, ve kterých se vyskytuje, a také melioracemi.

 

 

Místo: pěstovaná rostlina

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka