Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

C1 Kriticky ohrožené

Do této skupiny se řadí taxony velmi vzácné a současně podstatně ohrožené s výskytem omezeným na jednu nebo několik málo lokálních populací (zpravidla 1-5), vázaných na ohrožené typy stanovišť, které mizí především v důsledku lidské činnosti, ale také z přirozených příčin. Těmto taxonům hrozí s velkou pravděpodobností vyhubení, pokud se nepřijmou účinná ochranářská opatření.


Bylo nalezeno 43 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Bylo nalezeno 43 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka