Detail

hadinec červený

Echium maculatum

hadinec červený

brutnákovité / Boraginaceae

Botanická charakteristika:
Hadinec červený je 30 – 60 cm vysoká, dvouletá bylina. Lodyha je přímá, nevětvená. Listy přízemní jsou úzce eliptické až kopinaté, řapíkaté, lodyžní čárkovitě kopinaté, přisedlé, všechny celokrajné. Květenství vyrůstá v úžlabí listenů, je jehlanovité, složené z hustých vijanů, květy jsou krvavě červené. Plody jsou tvrdky.

Místa výskytu:
Roste na výslunných pahorcích a křovinatých stráních, stepních svazích, v lemech a na světlinách teplomilných listnatých lesů. Vyhovují mu hlinité, minerálními látkami bohaté půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Hadinec červený je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1). Stejná ochranná kategorie je mu udělena i ze zákona (§1). Je zahrnut v Červené knize vyšších rostlin České rebubliky a je chráněn i evropskou legilativou (NATURA 2000). U nás roste pouze na několika místech v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Jeho zranitelnost je způsobena tím, že se na našem území vyskytuje na západní hranici areálu druhu (těžištěm rozšíření je Ukrajina a Rusko). Jeho ohrožení je zapříčiněno několika faktory. Je ohrožen přímým ničením (např. trháním do kytic), dále destrukcí lokalit výskytu (terasování svahů, rozšiřování vinic, těžba kamene), sukcesními pochody (samovolným vysemeňováním náletových dřevin, ale i účelnou výsadbou akátu, borovic, dubu), také hnojením půdy, kdy hadinec, který má rád narušovaný povrch půdy, neodolá konkurenčním tlakům jiných bylin. Téměř všechny lokality výskytu u nás jsou územně chráněny, na kterých je prováděno vhodné obhospodařování. Druh se snadno pěstuje ze semen a je detailně prozkoumán. Připravuje se také záchranný program spočívající v posílění početně slabých populací. Hadinci červenému paradoxně vyhovuje globální oteplování - jedná se o teplomilnou rostlinu, s oteplujícím se klimatem se mu tedy daří lépe i v dříve chladnějších oblastech. O budoucnost druhu na našem území se nemusíme příliš obávat.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: křovinatá stráň

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka