Detail

stulík malý

Nuphar pumila

leknica | Yellow Pond-lily

leknínovité / Nymphaeaceae

Botanická charakteristika:
Stulík malý je zdobná vytrvalá vodní bylina. Čepel drobnějších listů plovoucích na hladině je široce eliptická, zářez zasahuje zpravidla až do 1/2 listu. Květy mají 1,5-3,5 cm v průměru, voní po jablkách, vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách, kališní lístky jsou žluté, někdy částečně nazelenalé. Plodem je vejcovitá tobolka. Semena se šíří vodou.

Místa výskytu:
Roste v menších rybnících a rašelinných tůních a mírně tekoucích vodách. Vyhovuje mu bahnitý substrát, nejlépe rašelinný.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Stulík malý se liší od svého rozšířenějšího příbuzného stulíku žlutého především drobnějším vzrůstem.

Ochrana:
Stulík malý je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy rostlin ČR (C1), zákonem je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený taxon (§1). Je rovněž uveden v Červené knize vyšších rostlin ČR.

 

 

Místo: pěstovaná rostlina

Stanoviště: tůň

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka