Detail

hvězdnice alpská

Aster alpinus

astra alpínska | Alpine Aster

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, jen 8 – 20 cm vysoká bylina s listovou růžicí a krátce vystoupavou, jednoduchou lodyhou. Listy střídavé, celokrajné, přízemní a dolní lodyžní kopisťovité až eliptické, střední a horní podlouhle kopinaté až čárkovitě kopinaté. Na každé lodyze je jen jeden, vrcholový úbor. Okrajové jazykovité květy fialově modré, květy terče žluté. Plody jsou obvejcovité nažky s bílým chmýrem.

Místa výskytu:
Roste na skalách a skalnatých svazích vulkanických kopců a v karech. Vyhovuje jí kamenitá, propustná půda. Má ráda slunná stanoviště.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Hvězdnice (astra) alpská je velmi ozdobná a oblíbená skalnička, často pěstovaná ve velkokvětých různobarevných kultivarech. Na rozdíl od jiných druhů aster, kvetoucích v pozdním létě, kvete tento druh již v květnu a červnu. Při pěstování vyžaduje stejné podmínky jako v přírodě, tedy osluněné místo s propustnou půdou.

Ochrana:
Hvězdnice alpská je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy (C1) a stejná ochranná kategorie je jí udělena i zákonem. Výskyt tohoto vzácného druhu je u nás omezen na České Středohoří a Hrubý Jeseník. Na sousedním Slovensku je hojnější, avšak i tam náleží mezi ohrožené druhy. Její neblahá situace je zapříčiněna mimo jiné specifickými ekologickými nároky (vyžaduje podloží z vyvřelých hornin jako jsou čedič, znělec, trachyt, rula či fylit) a nezanedbatelnou roli hraje také lidský faktor (vyrývání rostlin a jejich přesazování do skalek, v menší míře také poškozování nalezišť rekreačními činnostmi).

 

 

Místo: Malá Fatra, Slovensko

Stanoviště: skála

Půda: kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Jindřich Houska

Fotografoval: Jindřich Houska

Datum fotografie: 12.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka