Detail

prustka obecná

Hippuris vulgaris

truskavec obyčajný | Common Mare's Tail

prustkovité / Hippuridaceae

Botanická charakteristika:
Vynořené nebo ponořené, vytrvalé byliny s 20 – 80 cm vysokými, nevětvenými, přímými lodyhami. Listy v hustých přeslenech, jednoduché, čárkovitě kopinaté, vynořené tuhé, na líci tmavě zelené, ponořené bledě žlutozelené. Květy drobné, zelenavé, bezobalné. Plody nažky.

Místa výskytu:
Vodní druh rostoucí ve stojatých vodách s vyšším obsahem živin a vápníku, mokřadech, při březích rybníků a okrajích malých vodních toků, v tůních. Nesnáší hustě zapojený porost ostatních bylin, osidluje volný prostor.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Porosty prustky slouží rybnících k vytírání ryb, které v nich nalézají hojnost potravy i úkrytů. Rostlina je svým vzhledem značně atraktivní, v zahradnictví je významným okrasným druhem zahradních rybníčků. Snadno se pěstuje i množí. Téměř nepostřehnutelné květy jsou z dekorativního hlediska bezvýznamné, rostlina je okrasná svými velmi elegantními vzpřímenými lodyhami s hustými přesleny listů.

Ochrana:
Prustka obecná je kriticky ohrožený druh (C1) a stejná ochranná kategorie je jí poskytnuta i ze zákona (§1). Je rovněž uvedena v Červené knize vyšších rostlin ČR. Hlavními důvody ústupu je intenzivní rybniční hospodaření, regulace vodních toků, zánik slepých či mrtvých ramen a odvodňování bažinatých území.

 

 

Místo: pěstovaná rostlina

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: jezírko

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 19.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka