Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

C4 Vzácnější vyžadující další pozornost

V této skupině se objevují vzácnější taxony, které zatím nelze zařadit do žádné vyšší kategorie (tedy C3, C2, C1). Jsou to taxony, které mohou být v krátké době ohroženy. Náleží zde i hojnější druhy, které jsou ohrožovány trháním, popřípadě takové, u kterých je třeba zvláštní péče o jejich stanoviště. Dále zde zařazujeme taxony, o kterých zatím neexistuje dostatečné množství poznatků, aby mohl být určen jejich stupeň ohrožení a jejichž studium je z hlediska ochrany žádoucí.


Bylo nalezeno 53 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Bylo nalezeno 53 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka