Detail

hlístník vejčitý (bradáček vejčitý)

Neottia ovata

bradáčik vajcovitolistý | Common Twayblade

vstavačovité / Orchidaceae

      hlístník / Neottia

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 25-60 cm vysoká světle zelená bylina. Lodyha přímá, lysá. Listy 2, široce vejčité s výraznými žilkami. Květenství přímý, úzce válcovitý, dlouhý, mnohokvětý (až 80květý), středně hustý klas. Květy drobnější, zelenožluté. Okvětní lístky k sobě skloněné, vnější okvětní lístky klínovitě vejčité. Pysk klínovitě čárkovitý, hluboce dvouklaný. Plody válcovitě kyjovité tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  světle zelená bylina
  §  mnohokvětý klas s květy žlutavě zelenými
  §  2 široce vejčité listy

Místa výskytu:
Roste ve vlhčích lesích a jejich okrajích, křovinách a na mokrých loukách, na pastvinách, také v příkopech cest a silnic. Vyhovují mu čerstvé půdy bohaté na živiny.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Hlístník vejčitý je v současnosti v české literatuře přiřazován do rodu Listera (bradáček) a známe jej pod jménem bradáček vejčitý. Nicméně podle nejnovějších poznatků molekulárních výzkumů britských vědců - především profesora Richarda Batemana a dalších - je třeba zástupce rodu Listera (bradáček) přeřadit do rodu Neottia (hlístník). Je zajímavé, že v nejnovějším zpracování našich zástupců vstavačovitých z roku 2010 není tato skutečnost vůbec zohledněna.

Hlístník (bradáček) vejčitý patří mezi naše nejhojnější vstavačovité. Jedná se o málo variabilní druh. Byly popsány některé odchylky, které však nemají žádný taxonomický význam.

Hlístník (bradáček) vejčitý je z našich zástupců vstavačovitých nejméně závislý na mykorhize. Všechny naše orchideje bez výjimky žijí ve zvláštním druhu symbiózy s podhoubím některých druhů hub, což nazýváme orchideovou mykorhizou. Jedná se o velmi zajímavý, ale zároveň nesmírně komplikovaný typ soužití. Velice zjednodušeně řečeno, houba zásobuje rostlinu fosforem, organickými látkami, dusíkem, vodou. Rostlina naopak, pokud asimiluje, může houbě poskytnout část uhlíkatých látek. Oba partneři nadto produkují chemické látky, které podporují růst jeden druhého. Tento vztah je velice citlivý a zranitelný a pokud dojde k jeho narušení, může se oboustranně výhodná symbióza změnit v parazitismus houby na rostlině či naopak nebo k úplnému zániku obou partnerů. Podle závislosti na mykorhizním soužití v průběhu onotgenetického vývoje rostliny lze orchideje zhruba rozdělit do tří skupin spojených řadou přechodů.

Rod:
Rod Neottia (hlístník) má asi 40 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se vyskytují 3 druhy rodu Neottia: hlístník vejčitý (bradáček vejčitý), hlístník srdčitý (bradáček srdčitý) a hlístník hnízdák.

Záměna:
Hlístník vejčitý (bradáček vejčitý) je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Neottia: z řeckého neottia: hnízdo, podle hnízdovitě nahloučených kořenů;
ovata: vejčitý, podle široce vejčitých listů.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Bifolium ovatum (L.) Nieuwl.
Diphryllum ovatum (L.) Kuntze
Distomaea ovata (L.) Spenn.
Epipactis ovalifolia Stokes
Epipactis ovata (L.) Crantz
Helleborine ovata (L.) F.W.Schmidt
Listera multinervia Peterm.
Listera ovata (L.) R.Br.
Listera ovata f. brachyglossa Peterm.
Listera ovata f. densiflora W.Zimm.
Listera ovata f. elliptica Zapal.
Listera ovata f. gracilis Zapal.
Listera ovata f. minima Zapal.
Listera ovata f. multinervia (Peterm.) Peterm.
Listera ovata f. parvifolia Asch. & Graebn.
Listera ovata f. platyglossa Peterm.
Listera ovata var. trifoliata Cariot & St.-Lag.
Malaxis ovata (L.) Bernh.
Neottia latifolia Rich.
Ophrys bifolia Lam.
Ophrys ovata L.
Pollinirhiza ovata (L.) Dulac
Serapias ovata (L.) Steud.

Starší český název:
bradáček vejčitý

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Bromion erecti, Trifolion medii, Alnion incanae, Carpinion.

Biotopy:
L8.2 Lesostepní bory

Ochrana:
Hlístník vejčitý je zařazen mezi vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4): podkategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (C4a). Zákon mu ochranu nepřiznává. Patří mezi méně ohrožené orchideje. Je zahrnut, tak jako všechny orchideje, v mezinárodní Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES.

Na našem území je rozšířen nerovnoměrně, častý je na východní Moravě a v severních a severovýchodních Čechách, na ostatním území se vyskytuje roztroušeně nebo chybí.

Celkové rozšíření:
Hlístník vejčitý roste v celé Evropě, kromě Pyrenejského poloostrova, Islandu, a severní Skandinávie, na východ přes Ural po střední Sibiř, také na Kavkaze.

Index:
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. -- Comp. Fl. German. ed. 2, 2: 435 1838.

vytrvalá; eurosibiřský; geofyt; 5-7; 25-60 cm; 9-15 mm; nížiny-hory; Bromion erecti, Trifolion medii, Alnion incanae, Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá s humusem, vlhká

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 19.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka