Detail

chrpa modrá

Centaurea cyanus

nevädza poľná | Cornflower

hvězdnicovité / Asteraceae

      chrpa / Centaurea

Botanická charakteristika:
Jednoletá nebo ozimá, 30 – 80 cm vysoká bylina s přímou, obvykle větvenou hranatou, řídce olistěnou lodyhou. Přízemní listy lyrovitě peřenosečné, za květu obvykle zaschlé, lodyžní čárkovitě kopinaté, celistvé, celokrajné, přisedlé, přitiskle pavučinatě chlupaté. Květenství úbor. Úbory jednotlivé na konci lodyhy a větví, 2,5 – 3 cm v průměru, zákrov vejcovitý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící. Okrajových květů je nejčastěji osm, všechny květy zářivě modré. Plody podlouhle vejcovité, světle hnědé až šedé, lesklé, hladké tvrdky.

Místa výskytu:
Nejčastěji roste v obilných polích, je to typický a dobře známý polní plevel. Méně často roste také na polích s jinými plodinami, úhorech, překladištích, při okrajích silnic. Vyskytuje se na půdách kyprých, vlhčích až vysýchavých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Chrpa modrák je archeofyt a v minulosti byla na některých místech obtížným polním plevelem. Se zdokonalením zemědělství jí ubylo, nicméně stále ji můžeme nalézt zvláště na okrajích obilných polí. Je to hezká letnička, jejíž kultivary s různě zbarvenými květy se pěstují jako okrasné rostliny v zahradách i parkových výsadbách. Přírodní chrpa modrák je neodmyslitelnou součástí kytice polních květin.

Léčivá rostlina.
Zvláště v minulosti byly sbírány a sušeny květy, které se používaly pro přípravu léčiv. Obsahují totiž antokyanové glykosidy, například cyanin, dále hořčiny, saponiny a minerální látky. Dříve se používala jako močopudný a žlučopudný prostředek, dnes se však kvůli neustále stoupající ceně drogy používá jen v oftalmologii, kde léčí zánětlivé a hnisavé oční choroby.

Ochrana:
Ačkoliv byla chrpa modrák dříve hojným plevelem, se zdokonalením zemědělství, jak bylo zmíněno výše, její stavy poklesly. Proto je dnes zařazena do ochranné kategorie C4a (taxony vyžadující další pozornost).

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

Modernizace zemědělství postihla mnoho dalších polních plevelů, zdokonalení čištění osiva a používání herbicidů potlačilo množství dříve běžných plevelných rostlin. Doufejme, že všechny nepotká podobný osud jaký potkal třeba koukol polní (Agrostemma githago), o němž by si před sto lety nikdo nepomyslel, že by jednou mohl patřit mezi kriticky ohrožené druhy rostlin.

léčivá rostlina plevele

 

 

Místo: Odry

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj pole

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.7.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka