Detail

bělozářka větevnatá

Anthericum ramosum

jagavka konáristá

bělozářkovité / Anthericaceae

      bělozářka / Anthericum

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30 – 120cm vysoká bylina. Listy jsou uspořádány v přízemní růžici, jsou čárkovité, celokrajné. Květy jsou uspořádány v latách nebo řídkých hroznech, jsou čistě bílé, dlouze stopkaté. Plodem je téměř kulovitá tobolka.

Místa výskytu:
Roste ve světlých, suchých lesích a při jejich okrajích, na výslunných loukách a stráních, v křovinách a ve skalních porostech. Preferuje sušší, kypré půdy na vápencových podkladech, spíše v teplejších oblastech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jeden z dalších druhů liliovitých rostlin, který se využívá jako okrasný. Pěstovala se ale spíše v minulosti, dnes se pěstuje jen zřídkakdy, i přestože rozrostlé trsy jsou docela dekorativní a rostlina není příliš náročná.

Ochrana:
Na našem území je zařazena do ochranné kategorie C4a, tedy mezi druhy vyžadující další pozornost.

Původní druh květeny České republiky (Native).

 

 

Místo: Malá Fatra - Sokolie

Okres: Žilina

Stanoviště: skalnatá stráň

Nadmořská výška: 980 m

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Jindřich Houska

Fotografoval: Jindřich Houska

Datum fotografie: 14.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka