Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

A1 Vyhynulé

Do této skupiny se zařazují taxony, které nebyly na území České republiky zjištěny po velmi dlouhou dobu (25-50 let, ale i po více než 100 let). Patří sem i takové taxony, které nebyly navzdory snahám o potvrzení výskytu nalezeny na svých dobře známých lokalitách alespoň po dobu 50 let, i když se jejich stanoviště nijak podtstně nezměnila. Dále zde zařazujeme takové druhy, které na svých lokalitách vyhynuly díky úplné změně stanovištních podmínek.


Bylo nalezeno 5 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka