Detail

toříček jednohlízný

Herminium monorchis

trčuľa jednohľuzá | Musk Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 8-30 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, tenká. Listy kopinatě vejčité. Květenství bohaté, úzce válcovité, nevýrazně jednostranné. Květy malé, nažloutlé až žlutozelené, různě natočené. Vnější okvětní lístky podlouhle vejčité. Vnitřní okvětní lístky nezřetelně laločnaté. Pysk s nezřetelnou ostruhou. Plodem mnohosemenné tobolky.

Místa výskytu:
Vyskytoval se na suchých i vlhčích loukách, na lučních prameništích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kvetoucí rostlina má - jak již druhový název napovídá - pouze jednu hlízu. Květy vylučují silnou medovou vůni.

Ochrana:
Vyhynulý druh květeny České republiky. Na našem území se vyskytoval v jihozápadních Čechách, Hrubém Jeseníku a na jihovýchodní Moravě. Nejbližší lokalita se nachází na Slovensku. Toříček jednohlízný je zařazen do kategorie vyhynulých druhů (A1). Zákonem je stále chráněn jako kriticky ohrožený druh (§1).

 

 

Místo: EU

Stanoviště: louka

Půda: hliněná, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Ing. Edward Chmiel

Fotografoval: Ing. Edward Chmiel

Datum fotografie: 17.6.2009

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka