Detail

kakost lesklý

Geranium lucidum

pakost lesklý | Shining Crane’s-bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Místa výskytu:
Roste v lemových porostech světlých listnatých lesů, křovinách a zarostlých skalách. Vyhovují mu vlhčí půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kakost lesklý je příkladem nešetrného zásahu člověka do jedinné lokality jeho výskytu na území České republiky.

Ochrana:
Kakost lesklý je zařazen mezi vyhynulé taxony naší květeny (A1). Zákon mu přiznává ochranu nesprávně jako kriticky ohrožený druh (§1).

Tento kakost se vyskytoval ve 20. století na vrchu Kotouč u Štramberka na severovýchodní Moravě. Doložen byl naposledy z období 50. let 20. století. Jeho lokalita byla však v 70. letech 20. století nešetrnou těžbou vápence zlikvidována a tím vyhynul pro květenu České republiky.

 

 

Půda: hlinito-kamenitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 27.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka