Detail

jestřábník Purkyňův

Hieracium purkynei

jastrabník

hvězdnicovité / Asteraceae

Místa výskytu:
Tento endemit rostl na dvou lokalitách v subalpinském stupni v Krkonoších, pravděpodobně na travnatých svazích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Vyhynulý druh, vysbíraný společně českými a německými botaniky a sběrateli do herbářových sbírek.

Smutná historie vyhubení jestřábníku Purkyňova začíná roku 1884, kdy jej na jižních svazích Lysé hory v Krkonoších objevil Cyril Purkyně. Krátce nato, v roce 1886, byl popsán. Druhou lokalitu, na jižních svazích Kotle, našel ve stejné době slezský botanik Schneider. Výskyt na obou místech byl zcela zničen sběrem do botanických sbírek. Poslední rostliny byly sesbírány roku 1912. Od té doby tento druh v přírodě nikdo neviděl.

Druh je pojmenován ku poctě svého objevitele Cyrila Purkyně, vnuka slavného přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně.

Ochrana:
Jestřábník Purkyňův je vyhynulý druh (A1), jehož populace, jak již zmíněno výše, byly zdecimovány přímým vlivem člověka. Protože rostl pouze na dvou lokalitách v Krkonoších a nikde jinde na světě, tato ztráta znamenala celosvětové ochuzení rostlinného genofondu.

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka