louky a pastviny

Květena luk a pastvin je do značné míry ovlivněna zásahy člověka. Na loukách nacházíme kulturní víceleté trávy, jeteloviny a luční plevele. Produktem luk je píce určená pro krmení zvířat. Louky můžeme rozdělit do několika druhů a typů. Jsou to např. louky údolní a rovinné, svahové, náhorní či rašelinné. Louky se také odlišují podle množství vody obsažené v půdě od nejsušších až po silně zamokřené. To ovlivňuje druhové složení rostlinných společenstev. Na pastvinách, které mají mnoho společného s loukami, nacházíme na rozdíl od luk pícniny, které jsou vhodné ke spásání. Zde se vykytují především ty druhy, které snáší sešlapávání a okusování.


Bylo nalezeno 170 druhů, které jsou zobrazeny na 6 stranách.

předchozí   1... 4, 5, 6

Bylo nalezeno 170 druhů, které jsou zobrazeny na 6 stranách.

předchozí   1... 4, 5, 6

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka