rašeliniště a prameniště

Rašeliniště a prameniště jsou prostředí silně ovlivněná přítomností vody. Rašeliniště vznikají díky živým organismům – rašeliníkům, které osidlovaly mělké prohlubně a postupně pomocí složitých chemických procesů byl odumřelý řašeliník přeměněn v rašelinu. Květena rašelinišť je ovlivněna především nedostatkem živin v půdě a kyslíku, nadbytkem vody a chemickými faktory. Prameniště jsou místa, kde vystupuje podzemní voda na povrch a jsou osidlovány zvláštními druhy rostlin, které se přizpůsobují podmínkám, které zde v důsledku dostatečného množství vody panují. Existují však i další faktory ovlivňující rostlinný pokryv jako např. množství vody, nadmořská výška, oslunění, chemické složení vody.


Bylo nalezeno 51 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Bylo nalezeno 51 druhů, které jsou zobrazeny na 2 stranách.

1, 2   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka