Detail

černýš luční

Melampyrum pratense

čermeľ lúčny | Common Cow-wheat

krtičníkovité / Scrophulariaceae

      černýš / Melampyrum

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 10–40 cm vysoká bylina. Lodyha přímá,málo až bohatě větvená. Listy čárkovitě kopinaté až vejčité, listeny zelené nebo rezavě naběhlé, dolní listům podobné, horní různého tvaru, převážně úzce až široce kopinaté. Květy v jednostranných, 8–40květých květenstvích. Barva květů je proměnlivá, od bělavé přes různé odstíny žluté až po žloutkově žlutou. Tobolky jsou různého tvaru, nejčastěji asymetricky elipsoidní až srpovitě prohnuté. Druh je značně proměnlivý.

Místa výskytu:
Ačkoliv jeho druhové jméno napovídá, že bude růst na loukách, daleko častěji jej nalezneme v listnatých, smíšených a jehličnatých lesích, na pasekách, okolo lesních cest, na vřesovištích a rašeliništích. Roste jak na suchých, tak na zamokřených stanovištích a dává přednost kyselým půdám.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Černýši jsou zajímavým rostlinným rodem. Jsou to poloparazité, tzn. že se vyživují normálním i parazitickým způsobem. Jsou velmi proměnliví, jejich proměnlivost není ještě dobře prozkoumána, proto není možné přesně určit počet druhů (udává se počet 20 – 40 druhů). Rostou převážně v Evropě, u nás jich roste 7. Možných způsobů vzniku slova černýš je hned několik. Podle jednoho vzniklo jméno v době, kdy ještě nebylo čištění obilných zrn dokonalé jako dnes. Pokud totiž byla do žita přimíchána semena černýše, chléb z něj vyrobený byl zabarven dočerna. Dalším možným způsobem vzniku jména je skutečnost, že rostliny při sušení úplně zčernají, což zapříčiňuje jistá sloučenina aukubin, která se sušením přemění na modročerné barvivo a způsobí tak zčernání celé rostliny. Vědecké jméno Melampyrum vzniklo z řeckých slov melas, melanos (černý) a pyrós (pšenice, obilí obecně), to proto, že semena černýše trochu připomínají pšeničná zrna. I přes jejich atraktivní vzhled se nepěstují, kvůli zmíněnému poloparazitickému způsobu života.

Ochrana:
Není ohrožen.

 

 

Místo: Rejvíz

Okres: Jeseník

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: rašeliniště

Nadmořská výška: 770 m

Půda: rašelinná, silně podmáčená

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka