Detail

ostřice blešní

Carex pulicaris

ostrica blšná | Flea Sedge

šáchorovité / Cyperaceae

      ostřice / Carex

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 5-25 cm vysoká bylina, řídce trstnatá. Lodyhy přímé, tenké, tupě 3hranné až oblé, hladké. Listy tmavozelené, úzké, kratší nebo zdéli lodyhy, štětinovité, tuhé; pochvy hnědé. Květenství jediný vrcholový klas, řídký kopinatě válcovitý. Samčí květy (3-5) nahoře, dole samičí (5-10). Plevy podlouhle vejčité, špičaté, rezavě hnědé se zeleným kýlem, záhy opadavé; blizny 2. Mošničky podlouhle elipsoidní, vně vyklenuté (bikonvexní), zřetelně stopkaté, bezžilné, hladké, ozanžově až černavě hnědé, nahoře zúžené, zobánek velmi krátký, za plodu mošničky odstálé.

Hlavní rozlišovací znaky:
[Mošnička je nejdůležitějším orgánem pro určování ostřic]
  §  jednoklasá ostřice, jemně hustě trsnatá
  §  blizny 2
  §  mošničky ve zralosti tmavě hnědé až černohnědavé, odstálé nebo šikmo dolů skloněné

Místa výskytu:
Vyskytuje se na rašelinných, slatinných loukách a pastvinách, na prameništích. Roste na půdách mokrých, neutrálních až kyselých, písčitohlinitých a řašelinných.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Ostřice blešní patří mezi ostřice jednoklasé.

Determinační poznámka:
Ostřice rozdělujeme do dvou základních skupin:
- ostřice jednoklasé - mají stonek s jediným koncovým kláskem
- ostřice víceklasé - mají stonek s více klásky

  Ostřice víceklasé dále dělíme na:
  -- ostřice stejnoklasé - všechny klásky obsahují samčí a samičí květy
  -- ostřice různoklasé - horní klásek obvykle samčí, dolní klásky samičí

Ochrana:
Na našem území se vyskytuje vzácně v Čechách, kde probíhá východní hranice jejího souvislého areálu. Na Moravě neroste. Nejčastěji se vyskytuje v chladnějších pahorkatinách a podhůří.

Ostřice blešní patří mezi silně ohrožené druhy (C2), zákon ji však poskytuje ochranu pouze jako ohroženému druhu (§3).

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Carex pulicaris L. -- Sp. Pl. 2: 972. 1753

 

 

Stanoviště: rašeliniště

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka