Článek

Hledá se ... Senecio inaequidens

 

 

Stránky kvetenacr.cz soustavně sledují rozšíření zajímavého nepůvodního druhu na území České republiky. Jedná se o rostlinu původem pocházející z jižní Afriky: starček úzkolistý (Senecio inaequidens).

 

I Vy můžete na tento druh narazit. A proto bych Vás - čtenáře stránek kvetenacr.cz - chtěl požádat o spolupráci. Je samozřejmostí, že budete jako nálezci plně odcitováni.

 

Jak starček úzkolistý poznám?

 

Starček úzkolistý je polokeř 40-60 cm vysoký s bohatě větveným stonkem, který je na bázi dřevnatějící. Listy čárkovité, celokrajné, někdy s drobnými nepravidelnými zoubky, na vrcholu zakončené tuhou ostrou špičkou. V paždí listů často vyrůstají svazečky drobných lístků. Květenství úbory. Úbory jsou dlouze stopkaté, uspořádáné v chocholíku. Zákrovní listeny zelené, na špičce tmavě fialově naběhlé. Špičky listenů (někdy i celé listeny) zákrovečků jsou nápadně tmavě fialově naběhlé. Okrajové jazykovité květy mají světle žlutou ligulu. Plodem jsou nažky.

 

 

Podrobnosti o druhu najdete na kartě druhu

 

Kde jej můžu najít?

 

Vyskytuje se pouze na synantropních stanovištích - na železničních svršcích, podél komunikací (silnice a dálnice), v přístavních prostorách.

 

Na území České republiky se vyskytuje: v Čechách se vyskytuje povícero zatím zejména v Praze a okolí, dále v severozápadních Čechách, na železnici, podél dálnic a silnic, na Moravě zatím jen zřídka na železnici.

 

nádraží:

 

 

Jak zaznačit lokalitu?

 

Důležité je jednoduše popsat lokalitu dle vzoru, např. Nový Jičín (okr. Nový Jičín): nádraží Nový Jičín-město, kolejiště, 1 km SSZ kostela v obci.

 

Nejlépe je zaznačit lokalitu pomocí GPS přístoje (nebo GPS rozhraní v mobilu). Pakliže nemáte GPS vybavení, je dobré si zapamatovat lokalitu a po návratu domů pomocí internetových mapových služeb (např. mapy.cz nebo amapy.centrum.cz) zaznamenat GPS souřadnice, např. Loc: 49°36'37.011"N, 18°4'35.406"E.

 

Dále je nutné uvést datum, počet exemplářů a jméno nálezce, např. 20.8.2010, 20 ex., Jan Nový.

 

A v neposlední řadě je nutné pořídit fotografii rostliny a biotopu.

 

Celý záznam lokality by měl vypadat takto (příklad): Nový Jičín (okr. Nový Jičín): nádraží Nový Jičín-město, kolejiště, 1 km SSZ kostela v obci, Loc: 49°36'37.011"N, 18°4'35.406"E, 20.8.2010, 20 ex., Jan Nový, foto přiloženo

 

Výše uvedený záznam lokality s fotografií zaslat na adresu:

 

Děkuji předem za spolupráci.

 

Petr Kocián

8.8.2010
Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka