Solanaceae - lilkovité

Čeleď lilkovitých zahrnuje jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy jsou střídavé, bez palistů, jednoduché nebo složené. Květy jednotlivé nebo ve vijanech, oboupohlavné, pravidelné, mají 5 okvětních lístků. Kalich je vytrvalý, někdy se zvětšuje a u některých rodů dokonce celý plod obaluje. Plod je tobolka nebo bobule. Čeleď obsahuje vesměs rostliny mírně až prudce jedovaté. Lilkovité jsou velmi významné užitkové rostliny. Pěstují se jako zelenina a ovoce (brambory, rajčata, papriky,mochyně, pepino), využívají se ve farmacii a lékařství (rulík, blín, durman, pablen,..). Pro kuřáky je z této čeledi jistě nejcennější rod tabák, který je základní surovinou pro výrobu velkého množství tabákových výrobků. Dále jsou tyto rostliny pěstovány jako okrasné, např. petunie, tabák, durman, lilík. Některé druhy se využívají v genetickém a biotechnologickém výzkumu a v experimentální biologii.Temnou stránkou této čeledi jsou obsahové látky. Všechny lilkovité obsahují mírné, středně prudké nebo prudké jedy, zvláště alkaloidy. Mezi nejznámější patří atropin, hyosciamin, skopolamin, solanin, nikotin, tomatin, physalin, belladonin, tropin, demissin a mnoho dalších. Proto je použití lilkovitých v lidovém léčitelství značně omezeno. Čeleď obsahuje asi 96 rodů a přes 2500 druhů. Co se týče počtu druhů, patří rod Solanum k nejpočetnějším vůbec. Lilkovité jsou rozřířeny hlavně v tropickém a subtropickém pásu, s největší druhovou diverzitou v Jižní a Střední Americe. U nás roste 11 rodů a přes 30 druhů, většina je však pěstovaných nebo zplanělých.


Bylo nalezeno 10 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka