Dipsacaceae - štětkovité

Štětkovité jsou dvouleté až vytrvalé byliny. Listy mají v přízemní růžici i na přímých, větvených lodyhách. Listy jsou vstřícné, bez palistů, jednoduché až složené, celokrajné až hluboce peřenosečné. Květenství hustá, hlávky či strbouly, s květy drobnými, 4-5četnými, oboupohlavními, okrajové květy strboulů často paprskující. Plody jsou nažky. Mezi nejznámější zástupce čeledi patří štětka, jejíž lodyhy s nápadnými velkými strboulovitými květenstvími se velmi často, někdy po předchozím obarvení, používají do suchých kytic, věnců, do aranžmá suchých květin obecně. Ke stejnému účelu bývá používána také méně známá štětička. Oba druhy zároveň s několika dalšími jsou občas pro svou nápaditost a atraktivní vzhled pěstovány jako zahradní okrasné rostliny. Semena štětek jsou navíc oblíbenou potravou mnoha semenožravých ptáků, např. stehlíků, a proto jsou vysazovány v „ptačích zahradách“. Některé druhy čeledi Dipsacaceae (chrastavec, čertkus,...) jsou léčivé. Celkově existuje okolo 12 rodů s asi 300 druhy rozšířenými hlavně v subtropických a mírných pásech Evropy, Asie a Afriky s těžištěm ve Středomoří a jihozápadní Asii. U nás můžeme obdivovat 6 rodů, 14 druhů a několik jejich kříženců.


Bylo nalezeno 7 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka