Detail

chrastavec rolní

Knautia arvensis

| Blue-buttons, Field scabiosa

štětkovité / Dipsacaceae

      chrastavec / Knautia

Místa výskytu:
Vyskytuje se na suchých až vlhčích loukách, pastvninách, travnatých a křovinatých svazích, na náspech komunikací, v lesních lemech. Roste na sušších až čerstvě vlhkých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Chrastavec rolní je velmi proměnlivý druh. Bylo popsáno mnoho vnitrodruhových taxonů, které nemají praktický taxonomický význam. Celkově je druh v některých oblastech svého výskytu málo prozkoumaný.

Rod:
Rod Knautia (chrastavec) obsahuje asi 45 druhů, které rostou v oblasti Evropy, Malé Asie, Kavkazu a severní Afriky.

Záměna:
Chrastavec rolní může být někdy problematicky určitelný, protože souborný druh Knautia arvensis agg. zahrnuje řadu drobných druhů, poddruhů a lokálních ras. Pro přesné určení je nutné sledovat více rostlin v populaci.

Etymologie:
Knautia: podle saského přírodovědce a botanika Christena Knaulta (1654-1716);
arvensis: rolní.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
---

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Arrhenatherion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Chrastavec rolní není ohroženým druhem naší květeny. Poddruh chrastavec rolní krkonošský je zařazen do kategorie C1 (kriticky ohrožený).

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně na celém území.

Celkové rozšíření:
Chrastavec rolní roste v severní polovině Evropy a v západní Asii.

Index:
Knautia arvensis Coult. -- Dipsac. 29.

vytrvalá, bylina; evropský/západoasijský, hemikryptofyt; 6-9; 40-90 cm; 2,0-4,0 cm; nížiny - podhůří; Arrhenatherion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Knautia:
Knautia arvensis(L.) J. M. Coult. --- chrastavec rolní
—subsp. arvensis — pravý
—subsp. pannonica (Heuff.) O. Schwarz — panonský
—subsp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz — krkonošský
—subsp.serpentinicola Smejkal ined. — hadcový
Knautia kitaibelii(Schult.) Borbás --- chrastavec Kitaibelův
Knautia ×posoniensis Degen --- chrastavec bratislavský
Knautia drymeia Heuff. --- chrastavec křovištní
—subsp. drymeia — pravý
Knautia maxima (Opiz) Ortmann --- chrastavec lesní
Knautia ×leucantha Schur
Knautia ×sambucifolia (Godet) Briq.
Knautia ×speciosa Schur


[poslední aktualizace: 27.5.2013]

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: trávník

Půda: jílovitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 26.5.2013

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka