Detail

kyčelnice žláznatá

Dentaria glandulosa

zubačka žliazkatá | Toothwort

brukvovité / Brassicaceae

      kyčelnice / Dentaria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 18–30cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Lodyha přímá, nevětvená. Lodyžní listy jsou tři, jsou trojčetné, takže lístků je 9 a jsou kopinaté, na okraji nestejně pilovité, čepel postranních lístků nesouměrná. Květenství hrozen. Květy středně velké ve 2–5květém hroznu. Kališní lístky podlouhlé, zpravidla tmavě fialové, korunní růžové nebo nachové. Plody přímo odstálé češule se zobánkem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květy ve 2-5květém hroznu
  §  korunní lístky růžové nebo nachové
  §  roste pouze v květnatých bučinách karpatské oblasti

Místa výskytu:
Vyskytuje se v květnatých bučinách a jedlobučinách, dále také v buko-jedlo-smrkových lesích. Roste na hlinitých, humózních, vlhčích půdách. Stínomilný druh.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kyčelnice žláznatá se v ČR vyskytuje pouze ve vyšších oblastech severní a severovýchodní Moravy, v Čechách neroste. Moravou probíhá západní hranice jejího celkového areálu rozšíření. Patří neodmyslitelně k jarním rostlinám bylinného patra květnatých bučin karpatské oblasti.

Vzácně může vzniknout kříženec kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos) a tohoto druhu nazývaný kyčelnice Paxova (Dentaria x paxiana). Tento kříženec se může vyskytovat na lokalitách, kde rostou oba rodičovské druhy, tedy v lesích severovýchodní Moravy.

Ochrana:
Kyčelnice žláznatá je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (ochranná kategorie C3). Zákon ji ochranu nepřiznává.

Navzdory tomu, že v bukových lesích severní a východní Moravy je relativně hojná, na zbytku území Moravy a v celých Čechách vůbec neroste. Jedná se o karpatský květenný prvek na našem území.

Celkové rozšíření:
Kyčelnice žláznatá roste v Evropě v její karpatské oblasti. Je karpatským subendemitem.

Index:
Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. -- Descr. Icon. Pl. Hung. iii. 302. t. 272.

vytrvalá; bylina; karpatský; geofyt; 0,18-0,30; podhůří-hory; Fagion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 29.4.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka