Detail

kyčelnice Paxova

Dentaria x paxiana

zubačka Paxova | Toothwort

brukvovité / Brassicaceae

      kyčelnice / Dentaria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 30 cm vysoká bylina s oddenkem, který je intermediálního charakteru mezi oběma rodiči. V listech a květenství se podobá kyčelnici devítilisté, květem se podobá kyčelnici žláznaté Lodyžní listy 3, v horní části lodyhy, ve zdánlivém přeslenu, 3četné, lístky vejčitě kopinaté až kopinaté. Květenství hrozen. Květy v 5-8květém hroznu, kališní lístky podlouhlé, bledě špinavě žluté, korunní lístky bělavě až žlutavě růžové.

Místa výskytu:
Roste v lesích, především v horských květnatých bučinách a jedlobučinách. Vyhovují jí živinami bohaté, humózní, čerstvě vlhké půdy. Vyhledává stinná až polostinná stanoviště. Kyčelnice Paxova se v ČR vyskytuje pouze v převážně vyšších oblastech severní a severovýchodní Moravy, v Čechách neroste.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tento kříženec kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos) a kyčelnice žláznaté (Dentaria glandulosa) může velmi vzácně vzniknout na lokalitách, kde se vyskytují oba rodičovské druhy, tedy v lesích severovýchodní Moravy.

Na lokalitách se vyskytuje pouze v několika desítkách jedinců, kteří jsou nahloučeni na jednom místě (s největší pravděpodobností se rozmnožuje pouze vegetativně) a kteří vytvářejí nápadné kompaktní kolonie. Rostliny z různých lokalit se značně liší zejména zbarvením květů, které může být od špinavě bílé až po tmavofialové (viz obr. a-c). Kyčelnici Paxovu lze nejlépe poznat v terénu v době květu obou rodičů.

Mapa rozšíření dle SEDLÁČKOVÁ (2008)

Ochrana:
Není chráněná, ale vyskytuje se velmi vzácně na relativně malém území.

 

 

Místo: Tichá

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: les

Půda: kamenito-hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 9.4.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka