Detail

štírovník růžkatý

Lotus corniculatus

| Common Bird´s-foot Trefoil

bobovité / Fabaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina s poléhavými až přímými, 15 – 40cm dlouhými lodyhami. Lístky jsou široce obvejčité až obkopinaté nebo široce vejčité až kopinaté, palisty jim podobné, akorát kratší. Květy v hlávkovitých okolících, kalich zvonkovitý, koruna v odstínech žluté. Plody jsou v obrysu podlouhle čárkovité až čárkovité lusky.

Místa výskytu:
Roste na loukách, stráních, pastvinách, mezích, pasekách, rašeliništích, písčinách a v příkopech. Roste na různých typech půd, co se zásobení půdy vodou týče, vybírá si zeminy suché až vlhké.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Obsahuje velké množství rostlinných bílkovin, proto je to kvalitní pícnina, která zvyšuje hodnotu jak suché, tak zelené píce. Často se také pěstuje jako včelí pastva.

Ochrana:
Není ohroženým druhem.

 

 

Místo: Životice u Nového Jičína

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 9.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka