Detail

úročník bolhoj

Anthyllis vulneraria

| Kidney Vetch

bobovité / Fabaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se na suchých loukách, pastvinách, travnatých stráních, mezích a v lesních lemech. Vyhovují mu spíše vápnité, sušší půdy, které bývají často kamenité.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
V minulosti byl často pěstován jako pícnina na chudých kamenitých půdách, které jsou pro jeho existenci ideální a na kterých prospívá jen málo druhů rostlin. Byl rovněž používán jako léčivka, do čajů ze sušených květů se namáčely obklady, které byly přikládány na rány, odtud vzešlo druhové jméno bolhoj, čaj samotný se používal a dodnes se používá jako prostředek proti kašli a podporující látkovou výměnu.

Ochrana:
Na našem území se vyskytují tři poddruhy úročníku bolhoje, a to úročník bolhoj obecný, úročník bolhoj mnoholistý a úročník bolhoj karpatský. Většina u nás rostoucí populace druhu je zastoupena poddruhem úročníku bolhoje obecného. Úročník bolhoj mnoholistý je zastoupen méně a je rovněž zařazen do ochranné kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost). Rozšíření úročníku bolhoje karpatského je dodnes nedokonale známé a vyžaduje další studium. Původní druh naší květeny.

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: skála

Půda: kamenito-hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 7.6.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka