Detail

tolice dětelová

Medicago lupulina

| Black Medick

bobovité / Fabaceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá až vytrvalá bylina s 10 – 60cm dlouhou, poléhavou až vzpřímenou lodyhou. Složený list se skládá ze tří lístků, které jsou obvejčité, klínovitě obvejčitém či obkopinaté. Palisty jsou vejčité až kopinaté. Květenství jsou drobná, vejcovitého až válcovitého tvaru, složena převážně z 12 – 25 květů. Kalich je chlupatý, vytrvalý, koruna světle žlutá, brzy opadavá. Plody jsou tmavě šedohnědé až černé lusky.

Místa výskytu:
Roste na trávnících, polích, úhorech, pastvinách, železničních náspech, rumištích, podél porostů akátů, téměř vždy na více méně zruderalizovaných stanovištích. Má ráda živinami bohatší, štěrkovité nebo písčité, zraňované, zásaditější půdy na teplejších stanovištích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tento druh nemá nejspíše žádné praktické využití. Rod tolice (Medicago) zahrnuje asi 60 druhů původně převážně ze Středomoří, z nichž několik je druhotně rozšířeno téměř po celém světě. U nás jich roste okolo osmi.

Ochrana:
Není ohrožena.

 

 

Místo: Hostašovice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: železniční násep

Půda: štěrkovitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 12.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka