Detail

čičorka pestrá

Securigera varia

ranostajovec pestrý | Crown Vetch

bobovité / Fabaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina s vystoupavou nebo poléhavou, 30 – 100cm dlouhou lodyhou. Listy se 6 – 12 páry lístků, palisty jsou kopinaté, a zašpičatělé, lístky kratičce řapíkaté, obvejčité, podlouhlé až podlouhlé čárkovité, zelené až nasivělé. Složený list zakončen lístkem. Květy v odstínech růžové, vonné, křídla široce vejčitá, člunek na špičce purpurově červený. Plody jsou v obrysu čárkovité, vzhůru zakřivené lusky.

Místa výskytu:
Druh roste na travnatých stráních, mezích, suchých loukách , pastvinách, dále při okrajích cest, v příkopech, podél železničních náspů a v lesních lemech, rovněž v prosvětlených křovinách. K druhu půdy je indiferentní, vyhovují jí však půdy sušší a slunná stanoviště.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Čičorka pestrá v lučních porostech spíše zhoršuje kvalitu píce kvůli obsahu jedovatého saponinu koronillinu a kumarinů. Dříve byla používána v lidovém léčitelství. Je to krásná rostlina a je ozdobou krajiny. Pro své úhledné květy se často trhá do kytic. Na našem území je popsán výskyt 5 druhů rodu Coronilla, z čehož dva druhy se vyskytují pouze sporadicky (čičorka křovitá a čičorka štírová), jeden je nejspíše vyhynulý (čičorka moravská), další (čičorka pochvatá) je silně ohrožená a zákonem chráněná, takže jediná, která je alespoň roztroušeně rozšířená, je právě čičorka pestrá. S ostatními druhy je díky svým specifickým botanickým znakům nezaměnitelná.

Ochrana:
Není ohrožena.

 

 

Místo: Jičina

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Nadmořská výška: 350 m

Půda: hlinitá, suchá

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka