Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

A3 Nejasné případy vyhynulých a nezvěstných

Tato skupina obsahuje taxony, u kterých chybí dostatečné doklady o přítomnosti v naší květeně, není znám charakter výskytu. Dále zde patří taxony s nejasnou taxonomickou hodnotou nebo může jít o omyly v určování.


Vašemu požadavku neodpovídá žádný záznam.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka