Detail

kakost luční

Geranium pratense

pakost lúčny | Meadow Crane´s-bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Kakost luční od ostatních druhů kakostů lehce poznáme podle toho, že má modré květy, kdežto barva květů dalších kakostů se pohybuje v odstínech červené a fialové. Je to vytrvalá bylina dorůstající výšky 30–60cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, lodyžní vstřícné. Čepel dlanitá, 5-7dílná, úkrojky obvejčité, peřenoklané. Květy ve dvoukvětých vidlanech. Kalich zelený,korunní lístky modré, obvejčité se světlými až fialovými žilkami. Plod zobanitý.

Místa výskytu:
Často roste na vlhkých loukách, v příkopech, na zahradních a sídlištních trávnících, travnatých okrajích komunikací, také na březích vodních toků. Má rád vlhké, hluboké, živinami bohaté, přednostně alkalické půdy. Nitrofilní druh.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Téměř žádné, někdy jeho kultivary využívány jako okrasné rostliny. Má malou krmnou hodnotu, spíše plevelná, kvalitu píce snižující rostlina. Má však pěkný vzhled. Lidově je nazýván střapačka, moška, nebeočko, silník, ale hlavně, tak jako všechny kakosty, čapí nůsek, protože jeho plod skutečně připomíná zobák čápa.

Ochrana:
Hojný druh, místy však chybí. Kakost luční je běžnou rostlinou a není ohrožen.

 

 

Místo: Hostašovice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj lesa

Nadmořská výška: 390 m

Půda: hlinitá, mírně vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka