Detail

velbloudník tenkokřídlý

Corispermum pallasii

plošticosemä tenkokrídle | Pallas Bugseed, Siberian Bugseed

laskavcovité / Amaranthaceae

      velbloudník / Corispermum

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 10-45 cm vysoká bylina. Lodyha již od báze větvená, někdy načervenale naběhlá. Listy čárkovité až čárkovitě kopinaté. Květenství lichoklasy. Květy oboupohlavné, jednotlivé, okvětí tvořené z 1 lístku. Plod nažka s křídlem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  až 45 cm vysoká bylina
  §  od báze větvená lodyha
  §  nažky s křídlem
Chenopodiaceae – merlíkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se na písčinách a v pískovnách (druhotně), přechodně také na deponiích písku.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Velbloudník tenkokřídlý je prapůvodem z Asie, kde se vyskytuje společně s příbuznými druhy v prostoru jižní Sibiře a střední Asie. Vyskytuje se i v Severní Americe. Druhotně se rozšířil do západní a střední Evropy (patrně unikl z botanických zahrad a šířil se na příhodných místech). Velbloudník tenkokřídlý se na našem území objevuje zřídka, byl zde poprvé zachycen v šedesátých letech 20. století v Praze a na jižní Moravě. V současné době roste pravděpodobně pouze na jižní Moravě na Hodonínsku, byl zaznamenán přechodně také na severní Moravě.

V literatuře se můžeme setkat i se jmény (synonymy) Corispermum intermedium nebo Corispermum leptopterum. Novější práce však užívají pro tento druh jména Corispermum pallasii. Problematika správného jména je složitá a ani jednotliví autoři zabývající se tímto rodem se nemohou shodnout na správném jménu. Zde užíváme pro tento druh jméno Corispermum pallasii.

Jedná se zástupce tzv. stepních běžců. To znamená, že k jeho rozšiřování dochází tak, že po dozrání semen se celá rostlina odlomí, a pomocí větru se přesunuje na jiná místa, přičemž se uvolňují semena.

Rod:
Rod Corispermum (velbloudník) má přibližně 65 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se vyskytuje jeden druh rodu Corispermum: velbloudník tenkokřídlý. Rod Corispermum je značně taxonomicky problematickým rodem a určování jednotlivých druhů činí potíže i zkušeným odborníkům. Patrně nejspolehlivěším určovacím znakem je tvar plodu.

Záměna:
Velbloudník tenkokřídlý je nesnadno poznatelný druh. Na našem území by se však měl vyskytovat pouze tento druh, takže k záměně by nemělo dojít (i když literatura uvádí i výskyt Corispermum canescens - velbloudníku šedavého).

Etymologie:
Corispermum: pravděpodobně z řeckého coris: štěnice a sperma: semeno, podle tvaru plodu, který připomíná stěnici;
pallasii: po významném německém botanikovi a zoologovi Peteru Simonu Pallasovi (1741-1811), který působil u dvora ruské carevny Kateřiny II.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Corispermum hyssopifolium L. var. leptopterum Ascherson
Corispermum leptopterum Iljin
Corispermum sibiricum Iljin subsp. baicalense Iljin


Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Velbloudník tenkokřídlý není ohrožený. V České republice se vyskytuje jako zavlečený druh pravděpodobně pouze na jižní Moravě na Hodonínsku.

Celkové rozšíření:
Velbloudník tenkokřídlý se vyskytuje na jižní Sibiři a ve střední Asii, v Severní Americe a druhotně se rozšířil do Evropy.

Index:
Corispermum pallasii Steven -- Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1814) 336.

jednoletá; --- ; terofyt; 10-45 cm; 0,3-0,4 cm; nížiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1960).

Výzva:
Zachytili jste lokalitu této rostliny? Dejte mi vědět! Pomůžete tak v mapování této zajímavé nepůvodní rostliny. Kontakt najdete v sekci O nás.

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: navážka písku

Půda: písečná

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.9.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka