Detail

netýkavka malokvětá

Impatiens parviflora

netýkavka malokvetá | Small Balsam, Small-flowered Touch-me-not

netýkavkovité / Balsaminaceae

      netýkavka / Impatiens

Místa výskytu:
Vyskytuje se na březích řek a potoků, v ruderalizovaných lesích, na pasekách a mýtinách, dále na rumištích, nádražích, železničních náspech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Netýkavka malokvětá pochází z Asie. Do Evropy se dostala ve 30. letech 19. století jako rostlina dovezená za účelem pěstovaní v botanických zahradách. Na naše území se dostala v průběhu 19. století, poprvé byla zaznamenána zplanělá v roce 1870. Od té doby se na našem území šíří a dnes se s ní můžeme setkat skoro po celém území. V současné době se považuje za rostlinu zdomácnělou.

Netýkavka malokvětá je typickým příkladem tzv. invazních rostlin. Problém netýkavky se skrývá v tom, že mění složení rostlinných společenstev v oblastech svého nového výskytu. Vytváří velké porosty a vytlačuje původní druhy rostlin, především původního zástupce rodu netýkavka na našem území - netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere). Netýkavka malokvětá je totiž dokonaleji vybavena pro "boj" s domácími druhy rostlin. Rostlina produkuje značné množství semen, která vystřeluje do okolí. Netýkavky mají tobolky uzpůsobené tak, že v době zralosti při sebemenším dotyku puknou a tak vystřelí semena do okolí rostliny. Takto mohou semena doletět až na vzdálenost několika metrů. Udává se, že rychlost šíření netýkavky malokvěté je až 24 km/rok. Rostlina je rovněž odolnější vůči různým patogenům a vylučuje látky, které zabraňují růstu jiných rostlin v jejím okolí. Všechny tyto výhody dokáže netýkavka malokvětá dokonale využít ve svém tažení na našem území.

Etymologie:
Impatiens z latinského slova: netrpělivý (dle zjištění, že když se netrpělivý člověk dotkne zralé tobolky, ta se otevře a vystřelí semeno); parviflora z latiny: malý květ, malokvětá (dle velikosti květů).

Ochrana:
Není ohrožená. Invazní druh.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1870).

 

 

Místo: Bílovec

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: mýtina

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.9.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka