Detail

tromín prorostlý

Smyrnium perfoliatum

smyrnium prerastenolisté | Perfoliate Alexanders

miříkovité / Apiaceae

      tromín / Smyrnium

Botanická charakteristika:
Dvouletá, 50–100 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, křídlatě hranatá. Listy přízemní dlouze řapíkaté, 1–3x zpeřené, lístky v obrysu vejčitě okrouhlé 2–3laočnaté, horní listy celistvé, srdčitou bází objímavé, v obrysu vejčité. Květenství okolík složený z 6–15 okolíčků. Květy malé, 5četné. Koruna zelenavě žlutavá. Plody dvounažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  lodyha křídlatě hranatá
  §  horní listy srdčitou bází objímavé
  §  drobné zelenavě žlutavé květy

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lemech teplomilných doubrav, na okrajích komunikací a v plášťových společenstvech. Roste na půdách bazických až slabě kyselých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tromín prorostlý se občas pěstuje jakožto aromatická a léčivá rostlina. O druzích z rodu tromín je totiž známo, že obsahují látky s močopudnými, pročišťovacími a projímavými účinky. Semena se rovněž užívají při nadýmání a žaludečních potížích. Rostliny obsahují také velké množství vitamínu C a jejich mladé listy a výhonky se používají do salátů.

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem. Nepůvodní druh květeny ČR.

Celkové rozšíření:
Původním areálem je oblast jižní a jihovýchodní Evropy, izolované arely se nacházejí na Krymu, Kavkaze a na západě severní Afriky. V některých státech střední a západní Evropy – České republice, Dánsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii – se vyskytuje druhotně. V Maďarsku je patrně původní, na Slovensku je jeho původnost sporná. V oblastech druhotného výskytu je považován za naturalizovaný kulturní relikt, tzv. ergasiolipofyt. Na našem území poprvé zaznamenán v 80. letech 19. století.

Index:
Smyrnium perfoliatum L. -- Sp. Pl. 1: 262. 1753.

dvouletá; bylina; mediteránní; hemikryptofyt; 5–6; 50–100 cm; 0,2 cm; nížiny–pahorkatiny; Geranion sanguinei, Prinion spinosae

Nepůvodní druh květeny ČR. Adventiv. Neofyt (1886).

Vybraná literatura:
Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 50–53.

Křísa B., Chrtek J. & Slavíková Z. (1968): Poznámky k rozšíření druhu Smyrnium perfoliatum L. v ČSSR. – Zprávy Československé botanické společnosti 3: 65–68.

Křísa B. (1997): Smyrnium L. – tromín – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 308–310, Academia, Praha.

Müller J. (1988): Smyrnium perfoliatum L. na Moravě. – Zprávy Československé botanické společnosti 23: 101–104.

[poslední aktualizace: 25.5.2014]

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 26.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka