Detail

líska obecná

Corylus avellana

lieska obyčajná | Common Filbert

lískovité / Corylaceae

      líska / Corylus

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lesních lemech, světlých smíšených či listnatých lesích, křovinách, v parcích a zahradách a kolem komunikací a potoků. Často vysazována.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Využití lísky je pestré. Především se pěstuje pro lísková jádra, která jsou zdrojem vitamínu E, B1 a B6, obsahují množství minerálních látek a mají vysokou energetickou hodnotu. Použití je široké - zejména při vaření, v potravinářském průmyslu. Ze semen se lisuje olej. Největším producentem lískových oříšků je tradičně Turecko (v roce 2002 činil podíl 74% světové produkce), následuje Itálie (15%), Španělsko (3%), Ázerbájdžán a USA.

Vyšlechtěno bylo mnoho kultivarů např. s tmavě nachovými listy nebo dřípatými listy či bílými plody.

Líska obecná je důležitou včelařskou rostlinou - v předjaří poskytuje včelám pastvu v době nedostatku potravy. V minulosti se jejího tvrdého a ohebného dřeva využívalo při výrobě různých předmětů. Dřevěné uhlí z lískového dřeva se využívalo k výrobě střelného prachu a kreslích uhlů.

Rod:
Rod Corylus (líska) má asi 20 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se můžeme setkat se 3 druhy rodu Corylus: líska obecná (původní), líska největší a líska turecká (obě nepůvodní).

Záměna:
Líska obecná je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Corylus: pravděpodobně z řeckého korus: přilba, podle tvrdosti a vzhledu oříšku;
avellana: podle italského města Avella.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Corylus glandulosa (Godet) Godet
Corylus imeretica Kem.-Nath.
Corylus pontica K. Koch

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Prunion spinosae (diagnostický druh), Carpinion, Tilio-Acerion

Biotopy:
---

Ochrana:
Líska obecná není ohrožená. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do podhorských oblastí.

Celkové rozšíření:
Líska obecná se vyskytuje v Evropě, na Kavkaze a druhotně v Severní Americe.

Index:
Corylus avellana L. -- Sp. Pl. 2: 998. 1753.

keř; evropský; nanofanerofyt; 1-5 m; 3-5 cm (samčí), 0,5-0,6 cm (samičí); nížiny-podhůří; Prunion spinosae, Carpinion, Tilio-Acerion.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Včelařská. Alergenní.

včelařská rostlina alergenní rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.3.2009

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka