Detail

pouva řepňolistá

Iva xanthiifolia

iva voškovníkovitá

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 30-360 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, jednoduchá nebo větvená. Listy široce vejčité až srdčité, zubaté. Jednodomá bylina. Květenství úbory. Úbory uspořádány v klasy nebo laty. Všechny květy trubkovité, vnější samičí, vnitřní samčí. Plod nažky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na ruderálních stanovištích, na železničních náspech, vzácněji na polích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem je pouva řepňolistá z USA a jižní části Kanady. Do Evropy byla zavlečena v polovině 19. století. V České republice byla poprvé zaznamenána v 50. letech 20. století. Je zavlékaná s obilím, olejninami, osivem železnou rudou, uhlím.

Ochrana:
Neofyt (1951). Nepůvodní druh naší květeny. Na území ČR je vzácně roztroušena, na většině území chybí. Těžiště rozšíření je v teplejších oblastech, zejména v Polabí a jižní Moravě. Jinde ojedinělé výskyty..

 

 

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka