Detail

kyčelnice cibulkonosná

Dentaria bulbifera

zubačka cibuľkonosná | Coralroot Bittercress

brukvovité / Brassicaceae

      kyčelnice / Dentaria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30–60 cm vysoká bylina. Přízemní listy lichozpeřené, dlouze řapíkaté, s 2–3 jařmy, lístky úzce kopinaté, kopinaté nebo podlouhlé. Lodyžní listy střídavé, podobného tvaru jako přízemní, kratčeji řapíkaté, k vrcholu se zmenšující a redukující až k jednoduchým, čárkovitě kopinatým listům. V úžlabí listů se nacházejí opadavé, mahagonově hnědé až temně fialové pacibulky. Květy v hustém hroznu, kališní lístky kopinaté, korunní lístky obvejčité, světle fialové, růžové až bělavé. Plody jsou velmi vzácně dozrávající šešule.

Místa výskytu:
Roste v lesích, především v květnatých bučinách a smíšených lesích s bukem, habrem a dubem. Vyskytuje se na živinami bohatých, mírně vlhkých půdách na zastíněných stanovištích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kyčelnice cibulkonosná jen výjimečně vytváří plody. Vzhledem ke své sterilitě byla považována za hybridní taxon. Za zhoršených podmínek vůbec nekvete. Plody se tvoří jen za zvlášť příznivých podmínek, v ČR velmi vzácně, mimo území ČR především v blízkosti moře. Druh se na lokalitách rozšiřuje zejména vegetativně pacibulkami umístěnými v paždích listů, které po opadnutí z rostliny (na vzdálenější místa jsou roznášena mravenci) vytvářejí asi po měsíci novou rostlinu. Vegetativně se rozrůstá také oddenky.

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem.

 

 

Místo: Hutisko-Solánec

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: les

Nadmořská výška: 650 m

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.5.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka