Detail

kukuřice setá

Zea mays

kukurica siata | Maize

lipnicovité / Poaceae

      kukuřice / Zea

Botanická charakteristika:
Jednoletá, jednodomá, 150-300 cm vysoká rostlina. Stéblo plné, přímé, na dolních kolénkách kořenující. Listy podlouhle kopinaté. Jazýček uťatý. Květenství jednopohlavné. Samičí ve válcovitých palicích v úžlabí dolních listů. Samčí vrcholová, přímá lata, složená z lichoklasů. Plod obilka.

Místa výskytu:
Pěstuje se hojně, občas zplaňuje z kultury na polích, podél komunikací a železnic, v okolí zemědělských objektů.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kukuřice setá pochází z Mexika. Její vznik není zcela znám, existuje několik teorií vzniku. Pravděpodobně byla domestikována před několika tisíci lety (udává se od 7000 - 10000 lety). Do Evropy poprvé dovezena v době prvních zámořských objevů koncem 15. a začátkem 16. století. Existuje několik poddruhů. V současné době se pěstují hybridy, které se odlišují účelem využití a dobou dozrávání. Dokonce byla vyšlechtěna i okrasná forma kukuřice.

Největšími producenty kukuřice na světě jsou USA, Čína a Brazílie.

Kukuřice je plodinou, která má rozmanité využití - od základního využití v potravinářství, přes papírenství, farmacii, výrobu barev, po využití při výrobě pohonných hmot. Patrně se však každý setkal s kukuřičným výrobkem při snídani v podobě kukuřičných lupínků nebo kukuřičných výrobků zdravé výživy. Kukuřice patří mezi tři nejdůležitější plodiny světa.

Kukuřice se dostává v poslední době i na přetřes v médiích a to kvůli pěstování tzv. GM kukuřice. Geneticky modifikovaná kukuřice byla poprvé pěstována v ČR v roce 2005. ČR se tak stala dalším státem EU, kde je pěstování GM kukuřice umožněno – vedle Španělska, Portugalska, Francie a Německa. V souvislosti s pěstováním GM kukuřice se rozhořel boj mezi jejími odpůrci a zastánci, který končí někdy i ničením pěstované GM kukuřice aktivisty přímo na polích zemědělců.

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.8.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka