Detail

rosička krvavá pravá

Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis

prstovka krvavá | Hairy Crabgrass

lipnicovité / Poaceae

      rosička / Digitaria

Botanická charakteristika:
Jednoletá, trsnatá, 20-60 cm vysoká rostlina (tráva). Stéblo kolénkatě vystoupavé. Pochvy listů chlupaté. Jazýček krátký, uťatý. Květenství složené z prstovitě odstálých 4-6 lichoklasů. Plod obilka.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na polích, zahradách, železnicích, kolem cest, na člověkem ovlivněných stanovištích (okolí nádražních budov, městské chodníky, apod.)

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Pochází z Evropy, rozšířila se však do celého světa.

V minulosti pěstována jako obilnina - z obilek se mlela mouka. V současné době významným plevelem zejména v okolí železničních tratí a v zahradnických objektech. Masivní používání herbicidů zejména na kolejištních svršcích způsobilo rezistenci rosičky vůči některým herbicidům.

Někdy se rozlišují dva poddruhy (některými autory dokonce postaveny na roveň druhů, jinými naopak vůbec nerozlišovány): Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis a Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis

Ochrana:
Není ohrožena. Hojný druh. Plevel. V ČR se vyskytuje především v teplejších územích, převážně kolem železničních tratí.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: železnice

Půda: kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.8.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka