Detail

starčkovec jestřábníkolistý

Erechtites hieraciifolia

starčekovec jastrabníkolistý | Fireweed, American Burnweed, Pilewort

hvězdnicovité / Asteraceae

      starčkovec / Erechtites

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 50-100 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, dutá, roztroušeně pýřitá až lysá. Listy svěže zelené, nepravidelně zubaté, dolní lodyžní za květu obvykle odumřelé, střední lodyžní podlouhle obkopinaté (až 15 cm dlouhé), horní lodyžní čárkovitě kopinaté, střelovitou bází objímavé. Květenství válcovité úbory uspořádané v koncových bohatých chocholičnatých latách. Květy pouze trubkovité. Plod nažka s bílým chmýrem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  až 100 cm vysoká bylina
  §  dutá, snadno lámavá lodyha
  §  květy pouze trubkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se na pasekách, lesních průklestech, překladištích dřeva, v okolí pil, vzácně na nádražích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem ze Severní Ameriky, kde se v současnosti vyskytuje v širokém pásu od Quebecku po Floridu a na západním pobřeží. Do Evropy se dostal v 19. století, ostatně jako mnoho dalších zástupců severoamerické flóry. V ČR známý od konce 19. století, kdy byl poprvé sbírán na severní Moravě v okolí Zábřehu na Moravě.

V Evropě byl poprvé pozorován v Itálii a protože jej jihoevropští botanici v té době neznali, byl popsán v roce 1881 jako nový druh starčku pod vědeckým jménem Senecio sonchoides. Poté se však zjistilo, že se nejedná o nový druh, ale o z Ameriky zavlečenou rostlinu.

Jedovatá rostlina.
Starčkovec obsahuje pyrrolizidinové alkaloidy, např. hieracifolin, které jsou zdraví škodlivé. Jsou to toxiny, které způsobují např. potíže zažívacího traktu nebo poškození jater.

Po rozedmutí nepříjemně páchne

Záměna:
Starčkovec jestřábníkolistý je je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Erechtites: pravděpodobně z řeckého erechtho (roztrhnout, zlomit) podle zubatých listů nebo podle jména mytologického krále Athén Erechtheuse;
hieracifolia: latinsky jestřábníkolistý, podle podobnosti listů s listy jestřábníků.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
Senecio hieraciifolius L.
Senecio sonchoides Vukot.
Senecio Vukotinovicii Schlosser

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Starčkovec jestřábníkolistý není ohrožený. V Čechách se vyskytuje velmi vzácně, na Moravě roztroušeně, většinou pomíjivě, v posledních letech lze pozorovat nárůst nových lokalit. Pomalu se šíří především pomocí lesní techniky a při manipulaci s těženým dřevem.

Celkové rozšíření:
Starčkovec jestřábníkolistý pochází původně ze Severní a Střední Ameriky, druhotně se rozšířil do Evropy a jihovýchodní Asie.

Index:
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. -- Prodr. (DC.) 6: 294. 1838.

jednoletá; severoamerický; terofyt; 50-100 cm; 2-3 cm; nížiny-pahorkatiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1889).

jedovatá rostlina

Výzva:
Zachytili jste lokalitu této rostliny? Dejte mi vědět! Pomůžete tak v mapování této zajímavé nepůvodní rostliny. Kontakt najdete v sekci O nás.Mapa rozšíření druhu na území Severomoravského kraje:
Zpracována podle práce Kocián (2010).

 

 

Místo: Rybí

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: paseka

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.9.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka